ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65012700
Start date: 01.10.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 23.09.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOSMETATOS-FOKAS
Email: gcosmet@central.ntua.gr
Go to Top