ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ref.No: 62065600
Start date: 30.05.1994
End date: 30.05.1996
Approval date: 04.11.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: Π.Α.Β.Ε., E A V
Budget: 5.282,47 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top