ΜΕΤ. ΑΠΟ 63/1231- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ref.No: 66010200
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2011
Approval date: 27.03.2003
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 11.500,00 €
Scientific Responsible: LUSANDROS TSOULOS
Email: lysandro@central.ntua.gr
Go to Top