ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ref.No: 62055400
Start date: 01.04.1993
End date: 01.04.1994
Approval date: 25.05.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 20.542,92 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top