ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ref.No: 61141101
Start date: 20.01.2004
End date: 31.12.2007
Approval date: 07.05.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 23.400,00 €
Scientific Responsible: Prof. VLASIOS KOUMOUSIS
Email: vkoum@central.ntua.gr
Description: THE PROJECT IS AN EXTENSION OF 61/1411 AND 61/1505 AND DEALS WITH THE TRANSPORTATION OF FOUR SEISMIC ISOLATORS FROM BUFFALO NY TO ATHENS AND THEN TO THE MUSEUM OF OLYMPIA COVERING ALL THE EXPENSES INCLUDING CUSTOMS.
Go to Top