(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 63/1269) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “EVEN”

Ref.No: 66011000
Start date: 01.06.2004
End date: 31.12.2005
Approval date: 02.07.2004
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 2.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top