ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)

Ref.No: 65135900
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2004
Approval date: 21.01.2004
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 73.000,00 €
Scientific Responsible: FILIPPOS VLAHOS
Go to Top