ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Ref.No: 61078200
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 28.03.1990
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΤΩΝ, G.G.E.T.
Budget: 2.157,01 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top