ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ref.No: 62150100
Start date: 04.12.2001
End date: 03.12.2002
Approval date: 12.04.2002
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: NAVAL AND MARINE HYDRODYNAMICS
Financier: KAPE
Budget: 13.883,00 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top