ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΧΡΩΜΟΦΟΡΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΑΛΟΥ

Ref.No: 62078100
Start date: 01.03.1996
End date: 28.02.1999
Approval date: 28.03.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΥΠΕΡ, GIOULA AE UALOURGIKI VIOM.
Budget: 9.537,79 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PARISAKIS
Go to Top