ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ref.No: 62091101
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 19.02.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: KTIMATOLOGIO AE
Budget: 6.925,89 €
Scientific Responsible: Prof. KAVOURAS
Email: mkav@survey.ntua.gr
Go to Top