ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Ref.No: 62107000
Start date: 23.07.1998
End date: 30.06.2005
Approval date: 17.09.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LARKO
Budget: 17.920,76 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top