ΜΕΛΕΤΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Ref.No: 61069400
Start date: 05.07.1995
End date: 01.07.1996
Approval date: 20.07.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: U.V.E.T.
Budget: 4.695,53 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top