ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΧΡΗΣΗ

Ref.No: 62075800
Start date: 27.12.1995
End date: 27.12.1997
Approval date: 20.07.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: INTEAL PURIMAHA
Budget: 6.896,55 €
Scientific Responsible: ANDREAS VGENOPOULOS
Email: mmgsav@central.ntua.gr
Go to Top