ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Β ΦΑΣΗ)

Ref.No: 65105604
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2002
Approval date: 10.04.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 61.628,76 €
Scientific Responsible: TSIMAS
Email: stangits@central.ntua.gr
Go to Top