ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΕΥΣΤΑΘΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Ref.No: 65132000
Start date: 01.04.2003
End date: 31.03.2005
Approval date: 26.06.2003
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 7.043,30 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. GEORGIOS KOUTSOUMPAS
Email: kutsubas@central.ntua.gr
Go to Top