ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ HΛΙΑΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

Ref.No: 61063900
Start date: 05.01.1995
End date: 05.01.1997
Approval date: 24.06.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: Prof. KIMON ANTONOPOULOS
Email: kanton@central.ntua.gr
Go to Top