ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ PELTON

Ref.No: 62059500
Start date: 09.08.1993
End date: 09.08.1995
Approval date: 17.12.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΕΝΕΔ, D.E.I.
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top