ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΦΟΡΩΝ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΩΝ

Ref.No: 62274900
Start date: 20.07.2010
End date: 31.12.2014
Approval date: 20.07.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ENALLAKTIKI ENERGEIAKI AE
Budget: 33.210,00 €
Scientific Responsible: Lecturer ARETAKIS
Email: naret@central.ntua.gr
Go to Top