ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ref.No: 66004800
Start date: 15.01.1997
End date: 14.01.2001
Approval date: 16.01.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Prof. TAOUKIS
Email: taoukis@chemeng.ntua.gr
Go to Top