ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ref.No: 61103800
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 08.10.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 6.162,87 €
Scientific Responsible: Prof. ILIANA HALIKIA
Email: halikia@metal.ntua.gr
Go to Top