ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ADR

Ref.No: 62089600
Start date: 01.10.1996
End date: 31.12.2003
Approval date: 16.01.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 146.735,13 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top