ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ

Ref.No: 62108700
Start date: 15.10.1998
End date: 15.12.1998
Approval date: 29.10.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ZERVOS STERGIOS
Budget: 2.597,23 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top