ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ AGROINVEST ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ HACCP

Ref.No: 62100800
Start date: 12.12.1997
End date: 12.06.1998
Approval date: 05.03.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: AGROINVEST AE
Budget: 1.320,62 €
Scientific Responsible: Prof. TZIA
Email: tzia@chemeng.ntua.gr
Go to Top