ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ RDF ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ref.No: 62117700
Start date: 26.01.1999
End date: 30.09.2000
Approval date: 06.04.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ESDKNA
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top