ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΡΩΣΙΑΣ ΣΕ Η/Μ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ POS

Ref.No: 62120800
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2003
Approval date: 04.11.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 173.147,48 €
Scientific Responsible: Prof. KAPSALIS
Email: ccaps@central.ntua.gr
Go to Top