ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ref.No: 62101000
Start date: 01.06.1998
End date: 30.03.2001
Approval date: 05.03.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: DEPA AE
Budget: 100.425,53 €
Scientific Responsible: FOTIOS RIGAS
Email: rigasf@central.ntua.gr
Go to Top