ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ Η/Υ

Ref.No: 62053200
Start date: 01.09.1992
End date: 01.09.1994
Approval date: 15.01.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: DOMUS AEBE
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top