ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ (ΓΡΑΣΣΩΝ) ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ref.No: 61042700
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 08.06.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top