ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ref.No: 62094800
Start date: 01.01.1997
End date: 31.07.2004
Approval date: 03.04.1997
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: DIAFORES ETAIREIES
Budget: 173.147,47 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top