ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 62227400
Start date: 01.07.2007
End date: 30.06.2017
Approval date: 24.07.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top