ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 61091800
Start date: 25.10.1996
End date: 25.10.1999
Approval date: 18.07.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 22.010,26 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTOROUPIS
Email: gkontor@central.ntua.gr
Go to Top