ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Ref.No: 62011800
Start date: 19.03.1998
End date: 19.09.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: OASA
Budget: 12.120,32 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS AMPAKOUMKIN
Go to Top