ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΥΣΧΙΔΗ (FRACTAL) ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜ.

Ref.No: 61054600
Start date: 01.09.1993
End date: 30.09.1995
Approval date: 09.07.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 16.140,86 €
Scientific Responsible: Prof. CHITZANIDIS
Email: kyriakos@central.ntua.gr
Go to Top