ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ref.No: 68032001
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 06.07.2000
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 9.997,64 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOLETSOS
Email: koletsos@math.ntua.gr
Go to Top