ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 62148500
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2011
Approval date: 17.01.2002
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 676.470,59 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top