ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ref.No: 67004300
Start date: 30.03.1993
End date: 30.03.1995
Approval date: 02.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.250,18 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top