ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ (ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ) ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ LIBR/H2O

Ref.No: 61061500
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 01.04.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. KIMON ANTONOPOULOS
Email: kanton@central.ntua.gr
Go to Top