ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Ref.No: 68005600
Start date: 29.06.1998
End date: 31.05.2000
Approval date: 25.02.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 73.367,58 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top