ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠ

Ref.No: 68060000
Start date: 08.11.2002
End date: 31.12.2006
Approval date: 07.05.2004
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 2.820.168,00 €
Scientific Responsible: Prof. TRUFON KOUSIOURIS
Email: tkous@cc.ece.ntua.gr
Go to Top