ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ref.No: 65105608
Start date: 01.11.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 13.12.2001
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.013,21 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Go to Top