ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ [VOCs] ΑΠΟ ΑΠΑΕΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Ref.No: 62201500
Start date: 01.12.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 07.12.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ 2003, VIVEHROM
Budget: 7.140,00 €
Scientific Responsible: Prof. GRIGOROPOULOU
Email: lenag@chemeng.ntua.gr
Go to Top