ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 61148500
Start date: 29.08.2003
End date: 28.02.2004
Approval date: 08.12.2003
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΝΤΕΡ 2001, G.G.E.T.
Budget: 16.450,00 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top