ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΓΕΤ

Ref.No: 67051200
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2007
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 118.262,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top