ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ref.No: 65050800
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1997
Approval date: 29.02.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 212.685,92 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top