ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Φ.Ε.

Ref.No: 65071600
Start date: 01.09.1999
End date: 31.08.2002
Approval date: 11.05.2000
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 54.292,00 €
Scientific Responsible: GERASIMOS SPATHIS
Email: gspathis@central.ntua.gr
Go to Top