ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ref.No: 65116009
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 18.10.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 323.198,96 €
Scientific Responsible: GERASIMOS SPATHIS
Email: gspathis@central.ntua.gr
Go to Top