ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ref.No: 67034701
Start date: 01.01.2000
End date: 30.06.2003
Approval date: 07.02.2003
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 6.834,21 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top