ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΣΛΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 16ΟΥ 17ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ref.No: 61081300
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: HUMANITARIAN AND SOCIAL SCIENCES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: MIHAIL ASIMAKOPOULOS
Email: massim@central.ntua.gr
Go to Top