ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΙΘΕΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Ref.No: 65104200
Start date: 01.05.2000
End date: 30.04.2002
Approval date: 19.10.2000
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, EPISEU
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top